Rostlinná výroba ZD Strmilov je zaměřena na pěstování obilí, řepky a plodin určených pro potřeby živočišné výroby

Obiloviny

Pšenice
Pšenici v roce 2017 pěstujeme na 145,64 hektarech. Většina produkce je určena na prodej, zbytek na krmný fond.

Ječmen
Ječmen pěstujeme na 85,61 hektarech (45,88 ha ozimý a 39,73 ha jarní). Jarní ječmen pravidelně vychází jako sladovnický, zbytek prodáme jako krmný, nebo použijeme sami na krmný fond.

Žito
Žito pěstujeme každý rok na výměře cca 50 hektarů, roce 2017 48,48 ha. Veškerá produkce je určena k prodeji.

Oves
Oves pěstujeme na výměře 35,28 hektarů. Produkce je určena pro potřeby živočišné výroby a část je na prodej.

Řepka
Řepku pěstujeme na výměře 56,95 ha. Veškerou produkci prodáváme.

Kukuřice, Jetel
Kukuřici pěstujeme na 98,94 hektarech a jetel na 57,33 hektarech. Celá produkce těchto dvou plodin je určena pro potřeby naší živočišné výroby jako velkoobjemové krmivo (siláže, senáže).

Směsky
Již několikátrým rokem pěstujeme směsky jetele, obilnin a hrachu pro potřeby živočišné výroby. V roce 2017 na 63,72 hektarech. Tyto směsky se silážují a slouží jako hodnotné objemové krmivo pro skot.

Louky
Družstvo dále obhospodařuje cca 250 hektarů luk, ze kterých získává senáže pro živočišnou výrobu.

Traktor

Vytvořil Zdeněk Martínek pomocí PSpadu. Použity obrázky z Free digital photos.